Popis produktu bezdrátový rozhlas

Obecní rozhlas

Bezdrátový místní varovný a informační systém, zkráceně BMIS, slouží k předávání informací a přenosu varovných signálů obyvatelům měst a obcí.

Naše společnost nabízí 2 systémy obecních rozhlasů – RDRdigi3 a VARIS4. VARIS4 je nástupcem RDRdigi3 tam, kde je vyžadováno propojení na jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV).

Vlastnosti VARIS4

 • navržen dle požadavků HZS ČR, schválený MVČR jako koncový prvek JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění)
 • nejmodernější technologické řešení
 • ovládání z počítače a odbavovacího panelu anebo vzdáleně z klientského SW, a nebo prostřednictvím webového rozhraní odkudkoliv. K dispozici je také aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Android.
 • maximální flexibilita systému VARIS 4 umožňuje připojení k jiným drátovým i bezdrátovým rozhlasům
 • zálohování systému akumulátory – pracuje i při výpadku napájení
 • možnost hlášení do vybraných bezdrátových hlásičů či oblastí
 • lze rozšířit o velké množství modulů – rozesílání SMS, export hlášení
 • nastavování hlasitosti každého bezdrátového hlásiče
 • digitální zabezpečení provozu celého systému – maximální odolnost proti rušení

Jedná se o moderní systém s několikanásobným digitálním kódováním pro zvýšení odolnosti proti narušení. Slouží, jak již bylo řečeno, k předávání důležitých informací občanům měst a obcí a je prostředkem pro varování občanů v krizových situacích (povodně, požáry a další).


Vlastnosti RDRdigi3

 • je koncipován s ohledem na požadavky obcí a obsahuje všechny požadavky, které jsme od obcí obdrželi.
 • komunikační vlastnosti jsou stejné jako u systému VARIS4
 • jde o kompaktní řešení, odbavovací pracoviště je celé obsažené ve speciálním PC.
 • lze kdykoliv provést upgrade na systém VARIS4

Vlastnosti a možnosti ovládání pracoviště ve formě PC:

 • Jednoduché ovládání
 • Možnost volby zóny (části obce)
 • Ovládání z telefonu
 • Rozesílání SMS
 • Export hlášení na web
 • Živé hlášení, poplachy, sirény
 • Volby znělek, hudby, předělů
 • Plánování relací
 • Vzdálené ovládání

Rozhlas je koncipován jako stavebnicový systém, který lze postupně rozšiřovat o další užitečné moduly bez zbytečných finančních nákladů.

Vysílací pracoviště je tvořeno vysílací vysokofrekvenční částí, jejímž základem je radiostanice MOTOROLA. Vysílač je napájen z elektrické sítě a celé vysílací pracoviště může být zálohováno. To pro případ výpadku napájení z elektrické sítě pro potřeby nouzového hlášení. Vysílací pracoviště spolu s ovládací částí bývá zpravidla umístěno v budově městského či obecního úřadu.

Zařízení je možné ovládat z panelu (pultu) na vnitřních dveřích řídící skříně VARIS 4, ze stolního počítače, notebooku nebo z telefonu přes vestavěný GSM komunikátor.V místě příjmu jsou umístěny bezdrátové hlásiče VARIS 4, jejich napájení je řešeno z rozvodu veřejného osvětlení a záložním akumulátorem.

Naše společnost nabízí pomoc při zpracování projektu, získání dotací a zejména samotné realizaci. Záruční a pozáruční servis je po celou dobu životnosti systému samozřejmostí.


Městům a obcím nabízíme komplexní služby, jež zahrnují:

* Zcela nezávazné osobní jednání s cílem stanovit koncepci rozhlasu
* Cenovou kalkulaci rozhlasu dle zadání a požadavků zákazníka
* Zpracování studie pro účely žádosti o dotaci
* Poradenství v oblasti grantové politiky
* Instalaci, údržbu, záruční a pozáruční servisUkázka upevnění ukazatele rychlostiUkázka solárního panelu

Bezdrátový rozhlas – napájení solárním panelemBezdrátový rozhlas – napájení solárním panelemBezdrátový rozhlas – napájení solárním panelem


Ukázka z realizace městského obvodu MartinovUkázka z realizace obce Zdounky
Ukázka z realizace obce Šilheřovice


Bezdrátový rozhlas – realizaceBezdrátový rozhlas – realizace