Popis produktu bezdrátový rozhlas

Obecní rozhlas

Bezdrátový místní varovný a informační systém, zkráceně BMIS, slouží k předávání informací a přenosu varovných signálů obyvatelům měst a obcí.

Naše společnost nabízí 2 systémy obecních rozhlasů – RDRdigi3 a VARIS4. VARIS4 je nástupcem RDRdigi3 tam, kde je vyžadováno propojení na jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva.

Jedná se o moderní systém s několikanásobným digitálním kódováním pro zvýšení odolnosti proti narušení. Slouží, jak již bylo řečeno, k předávání důležitých informací občanům měst a obcí a je prostředkem pro varování občanů v krizových situacích (povodně, požáry a další). Novými prvky systému jsou nástroje pro krizová řešení a varování obyvatel při zvýšení hladiny toku včetně automatického rozeslání e-mailů, SMS, zpráv na pagery a jiné koncová zařízení.


Rozhlas je koncipován jako stavebnicový systém, který lze postupně rozšiřovat o další užitečné moduly bez zbytečných finančních nákladů.

Vysílací pracoviště je tvořeno vysílací vysokofrekvenční částí, jejímž základem je radiostanice MOTOROLA. Vysílač je napájen z elektrické sítě a celé vysílací pracoviště může být zálohováno. To pro případ výpadku napájení z elektrické sítě pro potřeby nouzového hlášení. Vysílací pracoviště spolu s ovládací částí bývá zpravidla umístěno v budově městského či obecního úřadu.

Zařízení je možné ovládat z panelu (pultu) na vnitřních dveřích řídící skříně VARIS 4, ze stolního počítače, notebooku nebo z telefonu přes vestavěný GSM komunikátor.V místě příjmu jsou umístěny bezdrátové hlásiče VARIS 4, jejich napájení je řešeno z rozvodu veřejného osvětlení a záložním akumulátorem.

Naše společnost nabízí pomoc při zpracování projektu, získání dotací a zejména samotné realizaci. Záruční a pozáruční servis je po celou dobu životnosti systému samozřejmostí.


Městům a obcím nabízíme komplexní služby, jež zahrnují:

* Zcela nezávazné osobní jednání s cílem stanovit koncepci rozhlasu
* Cenovou kalkulaci rozhlasu dle zadání a požadavků zákazníka
* Zpracování studie pro účely žádosti o dotaci
* Poradenství v oblasti grantové politiky
* Instalaci, údržbu, záruční a pozáruční servisUkázka upevnění ukazatele rychlostiUkázka solárního panelu

Bezdrátový rozhlas – napájení solárním panelemBezdrátový rozhlas – napájení solárním panelemBezdrátový rozhlas – napájení solárním panelem


Ukázka z realizace městského obvodu MartinovUkázka z realizace obce Zdounky
Ukázka z realizace obce Šilheřovice


Bezdrátový rozhlas – realizaceBezdrátový rozhlas – realizace